Ная Консулт ООД

НАЯ КОНСУЛТ ООД предлага счетоводни услуги, извършва измерванe на факторите на работна среда - осветеност, микроклимат, шум. Предлага измервания по електробезопасност - импеданс на контура, заземление, мълниезащита, изолация.

Издаваме сертификати и протоколи от извършените измервания.Орган за контрол

Орган за контрол от вид „С” при ​„НАЯ КОНСУЛТ“ ООД​​ гр. София осъществява измерване на факторите на работната среда и измервания по електробезопасност - задължителни както при периодичния контрол, така и при узаконяването на нови жилищни и обществени сгради, заведения за обществено хранене, производствени и офис помещения.