Счетоводство

НАЯ КОНСУЛТ ООД предлага професионално счетоводно обслужване и консултиране на български и чуждестранни компании от различни области на икономиката – финансова, реклама, външна и вътрешна търговия, туризъм, услуги, строителство, промишленост, сдружения с нестопанска цел и други.

Какво включва абонаментният ни пакет?​

- Пълно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване​

- Безплатни консултации по всяко време и по най-удобния за клиента начин​

- Обработка на данните с модерен и редовно актуализиран счетоводен продукт, позволяващ потребителски справки и възможност за обмяна и подаване на информация по електронен път

- Консултации във връзка с формата на наемане на персонала​

- Текущи консултации относно измененията на законовата и нормативна база. Конфиденциалност, коректност, индивидуално отношение и подход към всеки клиент

Други услуги

- Регистрация/дерегистрация на фирми по ЗДДС

- Попълване на данъчни декларации

- Регистриране на компании в България

- Комисия за защита на личните данни

- Инспекция по труда

При подписване на договор за цялостен или частичен пакет от услуги, Вие ще си осигурите:

- по-ниска цена

- пълно съдействие при решаване на конкретни казуси

- сътрудничество при търсене на решения

- висококвалифицирано и професионално съдействие

Нашите качествени услуги винаги са съобразени с актуалната нормативна база. Гарантирано обслужване на нашите клиенти!